DIT IS WAT WE
EIND 2023 AANBIEDEN
24/7 CRISISZORG

… intensief en op maat van mensen die een ernstige psychiatrische crisis doormaken of kampen met complexe psychiatrische problemen

WE HEBBEN

een volwaardig programma voor mensen die een ernstige psychiatrische crisis doormaken.
Dit crisisprogramma steunt op een eenvormig, duidelijk, transparant en intern opnamebeleid. We stemmen het programma crisiszorg af op aansluitend programma’s zoals langdurige zorg

WE VERSTERKEN

onze zorg door de oprichting van twee Intensieve Diensten (ID’s) en één High Intensive Care-unit (HIC). Die diensten worden opgevolgd en geëvalueerd op de verschillende beleidsniveaus.

WE STEMMEN

ons crisisaanbod af met de partners van het netwerk (zoals mobiele teams, spoeddiensten algemene ziekenhuizen, huisartsen, …) zowel met betrekking tot onderlinge doorverwijzingen als informatieuitwisseling. Zo verzekeren we de continuïteit van zorg voor cliënten en hun naasten.