DIT IS WAAR WE
EIND 2023 STAAN
IN DE MAATSCHAPPIJ

… waar we samen met naasten en hulpverleningspartners zoeken naar een eigen zinvolle plek in de samenleving voor mensen met psychische problemen

WE DRAGEN BIJ TOT

het doorbreken van taboes en negatieve vooroordelen rond geestelijke gezondheid.
We focussen op positieve, correcte en eerlijke beeldvorming binnen en buitenshuis. Deze beeldvorming is er voor en door onze cliënten, naasten en medewerkers. We investeren daarom in vorming, socio-culturele activiteiten, …

WE ONDERSTEUNEN

cliënten en naasten door hen op verschillende niveaus als ervaringsdeskundigen in te zetten en te betrekken.

WE KIEZEN

om te werken vanuit een herstelgerichte visie in al zijn aspecten, maar tegelijk met respect voor de specifieke behandelsetting van een psychiatrisch ziekenhuis. Bij het
herstelgericht werken schenken we veel aandacht aan het herstel van de cliënt en
aan verbondenheid met zijn naasten.