DIT IS HOE WE ONS EIND 2023 VOELEN:
GEGROEID,
GEËNGAGEERD,
GEWAARDEERD

… zodat we niet alleen collega’s zijn, maar mensen met ervaringen, dromen, groeikansen, kwaliteiten en persoonlijkheden

WE WORDEN

een uniek en positief merk ‘Asster’. We investeren in een sterk studenten- en nieuwe medewerkersbeleid en in waardering voor de medewerker.

WE ERKENNEN

medewerkers in hun professionele en persoonlijke groeitraject.
We ondersteunen dit traject door aandacht te hebben voor het ontwikkelen van het eigen functioneren, van vaardigheden en van een gezonde werkbalans.

WE ANALYSEREN

data over engagement, tevredenheid of ervaringen van medewerkers. We
evalueren onze werking op basis van deze analyses en sturen bij waar nodig. We verzamelen deze data zo gebruiksvriendelijk en efficiënt als mogelijk zodat de tijd voor mensgerichte zorg verzekerd blijft.