DIT IS HOE WE ONS
EIND 2023 VERBINDEN
MET CLIËNTEN
EN HUN NAASTEN

… kwalitatief, deskundig en professioneel, warm, betrokken en mensgericht

WE WERKEN

op basis van wetenschappelijke inzichten en gebruiken methoden die hun meerwaarde en effect hebben bewezen in mensgericht, klantgericht en professioneel werken. Data gebruiken we actief in de realisatie van feedbackgestuurde zorg. Veel aandacht gaat naar patiëntveiligheid en patiëntbeleving, denk bv. aan de ontwikkeling van nieuwe en mensgerichte methoden in het kader van preventie van agressie.

WE KOMEN

tot een gedeelde besluitvorming. Iedere cliënt kiest in eigen regie en in overleg met interne, maar ook externe, hulpverleners en hun naasten, een passend zorgtraject.

WE HANTEREN

een samenhangende en transparante communicatievisie en -stijl om cliënten, hun naasten maar ook medewerkers en netwerkpartners te betrekken. We informeren hen steeds op een vlotte, correcte en toegankelijke manier.

WE BOUWEN

samen aan een aangepaste, moderne infrastructuur die helend en herstellend werkt voor cliënten en naasten.

WE GEBRUIKEN

een efficiënt, eenvormig en sterk zorginhoudelijk elektronisch patiëntendossier ter ondersteuning van betrokken, mensgerichte en kwalitatieve zorg.