DIT IS ONZE DROOM

“Samen bouwen we aan een warm en gezond huis waar ruimte is voor mensgerichte, kwalitatieve en wetenschappelijk onderbouwde zorg voor mensen die het psychisch moeilijk hebben; waar ruimte is voor herstel zowel binnen als buiten de muren.” 

Bij de stappen die we zetten, vragen we ons telkens af:

Worden de cliënten er beter van?​
Worden onze collega’s er beter van?​
Wordt Asster er beter van?

Ja!

Als we daarop ‘ja’ kunnen antwoorden, dan weten we dat de stap die we willen zetten, past bij ons en bij onze visie op zorg. Deze folder geeft een overzicht van de stappen die we de volgende vier jaren zetten om dichter bij onze droom te komen.

cirkel_boom
Planetree staat model voor de zorg waar we samen voor gaan. Mensgericht. Kwalitatief.

In het najaar 2023 starten we daarom met een certificeringscyclus om ons eerste Plantreelabel te behalen. Een erkenning voor al onze inspanningen, evenals voor de weg die we bewandelen om dit strategisch beleidsplan 2020-2023 effectief te realiseren.

DIT IS HOE WE ONS EIND 2023 VERBINDEN MET CLIËNTEN EN HUN NAASTEN​

… kwalitatief, deskundig en professioneel, warm, betrokken en mensgericht​

DIT IS WAT WE EIND 2023 AANBIEDEN

24/7 CRISISZORG​​

… intensief en op maat van mensen die een ernstige psychiatrische crisis doormaken of kampen met complexe psychiatrische problemen.

DIT IS WAAR WE EIND 2023 STAAN IN DE MAATSCHAPPIJ​

… waar we samen met naasten en hulpverleningspartners
zoeken naar een eigen zinvolle plek in de samenleving
voor mensen met psychische problemen.

DIT IS HOE WE ONS EIND 2023 VOELEN:

GEGROEID, GEËNGAGEERD, GEWAARDEERD

… zodat we niet alleen collega’s zijn, maar mensen met ervaringen, dromen, groeikansen, kwaliteiten<br> en persoonlijkheden